REGULAMIN LEKCJI IND

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

  1. Lekcje Indywidualneto zajęcia na których para spotyka się sam na sam z instruktorem aby podszkolić swoje umiejętności lub spełnić swoje nagłe taneczne potrzeby. Tego rodzaju zajęcia polecamy osobom które chcą nauczyć się swoich pierwszych kroków np. przed weselem, studniówką, bądź innego rodzaju zabawą.
  2. TerminLekcjiIndywidualnychnależy umówić osobiście w Recepcji Studia Let’s Dance, telefonicznie lub @: recepcja@lets-dance.pl.
  3. Ustalając termin Lekcji Indywidualnych pod uwagę brana jest dyspozycyjnośćInstruktoraoraz dostępność sal tanecznych.
  4. Lekcja indywidualna zaczyna się i kończyo ustalonych godzinach bez względu na obecność Pary.
  5. Odwołanie terminulekcji indywidualnej jest możliwe najpóźniej na jeden dzień przed planowaną lekcją nie później niż do godziny 17:00. Zgłoszenia można dokonywać osobiście na Recepcji Studia Let’s Dance, telefonicznie, @ lub u Instruktora prowadzącego. W przypadku braku odwołania Lekcji w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za odbytą
  6. Jeżeli z przyczyn losowychpowstałych po stronie Let’s Dance umówiona lekcja nie może się odbyć, Let’s Dance ma obowiązek niezwłocznie poinformować Parę. W takim przypadku Let’s Dance może zaproponować przeprowadzenie tej lekcji z innym instruktorem bądź odrobienie jej w innym terminie.
  7. Lekcje indywidualne mogą odbywaćsię do muzyki instruktora lub wybranej prze Parę pod warunkiem dostarczenia podkładu muzycznego Instruktorowi. 
  1. Cennik lekcjidostępny jest na Recepcji Let’s Dance lub na stronie www.lets-dance.pl. Opłatę za pojedynczą lekcję jaki i za pakiet uiszcza się po pierwszych zajęciach.
  2. Na lekcjach obowiązujeobuwie zmienne.
  3. Umówienieterminu Lekcji Indywidualnej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.